دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
نرجس زیلوچی
حوزه دانشجویی و فرهنگی
کارشناسی مهدسی بهداشت محیط

شرح وظائف حوزه دانشجویی و فرهنگی
  1. برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی دانشکده
  2. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت‌های فرهنگی
  3. ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه‌های فرهنگی و هنری
  4. زمینه‌سازی برای آشنایی با دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی، فرهنگی
  5. ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه آتار فرهنگی و هنری دانشجویان در قالب نمایشگاهای دانشجویی
  6. حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی تشکل‌های دانشجویی در ارتقاء بینش سیاسی، فرهنگی و اسلامی دانشگاه
  7. برگزاری برنامه‌های مختلف برای پرکردن اوقات فراغت دانشجویان نظیر کلاسهای آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری، اردوها ، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و جشنواره ها
  8. تشکیل کارگاه‌های آموزشی در حوزه فرهنگی مبتنی بر روشهای نوین آموزشی پژوهشی با همکاری سایر بخشها و برگزاری جلسات نقد و مناظره علمی و فرهنگی
  9. ارائه ترویج الگوهای عفاف و حجاب

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب