دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
 
 
 

"سرفصل دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط"

جهت دانلود سرفصل کلی دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط کلیک نمایید.

 

دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط

کد درس

نام درس

کد درس روزانه

واحد

سرفصل

نظری

عملی

جمع

01

ریاضی عمومی 1

1724254

3

-

3

لینک دانلود

02

ریاضی عمومی 2

1724257

3

-

3

لینک دانلود

03

معادلات دیفرانسیل

1724262

3

-

3

لینک دانلود

04

کامپیوتر وکاربرد آن

1724255

1/5

0/5

2

لینک دانلود

05

فیزیک عمومی

1724205

2

1

3

لینک دانلود

06

شیمی عمومی

1724206

2

1

3

لینک دانلود

07

میکروب شناسی عمومی

1724261

1

1

2

لینک دانلود

08

اصول اپیدمیولوژی

1724208

2

-

2

لینک دانلود

09

نقشه برداری و نقشه کشی

1724259

-

2

2

لینک دانلود

10

آمار زیستی

1724267

1/5

0/5

2

لینک دانلود

11

استاتیک و مقاومت مصالح

1724270

2

-

2

لینک دانلود

12

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

1724256

1

-

1

لینک دانلود

13

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت

1724269

2

-

2

لینک دانلود

14

اکولوژی محیط

1724263

2

-

2

لینک دانلود

15

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

1724260

1

-

1

لینک دانلود

16

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

1724273

2

-

2

لینک دانلود

17

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1724274

0/5

0/5

1

لینک دانلود

18

میکروب شناسی محیط

1724266

1

1

2

لینک دانلود

19

شیمی محیط

1724220

1

1

2

لینک دانلود

20

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط

1724268

2

-

2

لینک دانلود

21

مکانیک سیالات

1724258

2

-

2

لینک دانلود

22

آزمایشگاه هیدرولیک

1724272

-

1

1

لینک دانلود

23

کارگاه تاسیسات شهری

1724265

-

2

2

لینک دانلود

24

جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی

1724287

1/5

0/5

2

لینک دانلود

25

تصفیه فاضلاب

1724283

3

-

3

لینک دانلود

26

انتقال وتوزیع آب

1724280

1/5

0/5

2

لینک دانلود

27

تصفیه آب

1724286

2

-

2

لینک دانلود

28

مدیریت کیفیت آب

1724276

2

-

2

لینک دانلود

29

کلیات پسماند

1724282

2

1

3

لینک دانلود

30

آلودگی هوا

1724285

2

1

3

لینک دانلود

31

اقتصاد مهندسی

1724288

2

-

2

لینک دانلود

32

زبان تخصصی بهداشت محیط

1724291

2

-

2

لینک دانلود

33

بهداشت پرتوها و حفاظت

1724271

1/5

0/5

2

لینک دانلود

34

کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط

1724264

1/5

0/5

2

لینک دانلود

35

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

1724290

1/5

-

1/5

لینک دانلود

36

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

1724275

1

-

1

لینک دانلود

37

کنترل بهداشتی اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

1724278

1/5

0/5

2

لینک دانلود

38

بهداشت مدارس و آموزشگاه ها

1724277

1

-

1

لینک دانلود

39

بهداشت حرفه ای و ایمنی

1724281

2

-

2

لینک دانلود

40

مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلین

1724284

1/5

-

1/5

لینک دانلود

41

بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت

1724289

2

-

2

لینک دانلود

42

حقوق و قوانین بهداشت محیط و محیط زیست

1724295

1

-

1

لینک دانلود

43

اصول روش تحقیق

1724279

0/5

0/5

1

لینک دانلود

44

پروژه

1724294

-

2

2

لینک دانلود

45

ایمنی آب اشامیدنی

1724293

1

-

1

لینک دانلود

46

بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

1724293

1

-

1

لینک دانلود

51

مبانی ومفاهیم مدل سازی در بهداشت محیط

1724292

1/5

0/5

2

لینک دانلود

52

کارآموزی در عرصه

1724251

-

16

16

لینک دانلود

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب