دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مریم محمدی

مریم محمدی

کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
مسئول کتابخانه دانشکده بهداشت
ساعت کار: 7/30 الی 15/30


شرح وظایف
x هماهنگی امور کتابخانه با مسئولین دانشکده - نظارت بر فعالیت کارکنان تحت سرپرستی - انجام مکاتبات اداری کتابخانه - ارائه عملکرد کتابخانه - هماهنگی امور کتابخانه با کتابخانه مرکزی - مطالعه و بررسی احتیاجات مراجعه کنندگان اعم از اعضای هیات علمی و دانشجویان - تنظیم برنامه فعالیت‌هایی جهت آشنا نمودن دانشجویان و کارکنان با چگونگی استفاده از کتابخانه - تهیه آئین نامه‌ لازم جهت استفاده از کتب و مجلات و اداره کتابخانه - ایجاد هماهنگی در روش کتابداری و فعالیت در جهت تکمیل و تصحیح روشهای موجود - پیگیری امور مربوط به پرداخت فاکتورهای روزنامه‌ها و مجلات - درخواست موارد مصرفی و غیر مصرفی برای کتابخانه - هماهنگی و پیگیری امور مربوط به سفارش و دریافت کتاب با کتابفروشی دانشگاه - انجام هماهنگی‌های لازم جهت نمایشگاههای کتاب با معاونت پژوهشی، مسئولین دانشکده‌ها و اعضای هیات علمی - تنظیم لیست نهایی کتب فارسی و لاتین جهت خرید از نمایشگاه - هماهنگی لازم جهت تامین اعتبار بودجه خرید کتاب با حسابداری - هماهنگی با کارپرداز دانشکده جهت پرداخت فاکتورهای مربوط به خرید کتاب - اولیت بندی نیازها با توجه به تنظیم بودجه و ایجاد تعادل موضوعی مجموعه کتابخانه - پیگیری و انجام اموری که از مقام مافوق ابلاغ می‌گردد.
مژگان رحیمی

مژگان رحیمی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
کتابدار
ساعت کار: 7/30 الی 15/30


شرح وظایف
x - فهرست‌نویسی توصیفی، تحلیلی و رده‌بندی کتب فارسی و انگلیسی - تصحیح اطلاعات فهرست‌نویسی شده توسط سایر کتابخانه‌ها - ثبت مجلات جدید و وارد نمودن اطلاعات در کاردکس و آماده‌سازی و مرتب کردن قفسه‌های مجلات - آماده سازی منابع شامل کتب فارسی، لاتین و سی دی (الصاق کارت امانت، بارکد و عطف کتاب) - وارد کردن شماره ثبت نسخ هر کتاب در پشت کارت شلف و بروزرسانی و مرتب سازی فایل کارت شلف‌ها - بررسی سفارش‌ها و تکمیل اطلاعات کتاب‌شناسی مورد نظر از طریق اینترنت جهت تکمیل فرم درخواست - مرتب نمودن مخزن کتب به صورت روزانه - شماره گذاری و ثبت و مهر کردن کتب و ثبت سی دی‌ها در دفاتر ثبت - تایپ کمیته خرید، برگه رسید و برگه درخواست کتب و ارسال لیست کتب جدید جهت اطلاع رسانی در وب سایت دانشکده - ساماندهی امور مربوط به اهدای منابع اطلاعاتی و کتب وجین شده - پیگیری امور مربوط به کتب وجینی جهت خروج از کتابخانه - وجین کتب قدیمی و فرسوده - ورود اطلاعات منابع فهرست نویسی شده به نرم افزار کتابخانه - ایزو گرفتن اطلاعات کتب انگلیسی و ورود به نرم‌افزار - پرینت کارت امانت، بارکد و عطف کتاب و سی دی از نرم‌افزار - امانت و تحویل کتاب به مراجعان - رزرو منابع مورد نیاز دانشجویان - پیگیری تاخیرها و تماس با دانشجویان جهت عودت کتب پرمراجعه - آمار گیری و گزارش از سیستم امانت و منابع و ارائه آمار - راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع - تسویه حساب مراجعین شامل اساتید، دانشجویان، پرسنل - مشارکت در انتخاب منابع مورد نیاز دانشجویان و اعضاء هیئت علمی - صحافی منابعی که در کتابخانه میسر می‌باشد و تهیه لیست منابعی که در خارج از کتابخانه نیاز به صحافی دارند - پیگیری ارسال و دریافت کتب نیازمند صحافی با انتشارات دانشگاه - مشاوره اعضاء هیئت علمی و دانشجویان جهت استفاده از پورتال منابع دیجیتالی پزشکی (PMDR) - هماهنگی و پیگیری امور مرتبط به برگزاری کارگاه‌های دانشجویی (آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران و سایر بانک‌های اطلاعاتی، آشنایی با نرم افزارهای مختلف) - کسب آگاهی از ویرایش‌های جدید ابزارهای سازماندهی مواد (سرعنوان موضوعی، رده بندی، قواعد فهرست‌نویسی - حضور در نمایشگاههای کتاب و ارتباط با ناشران و فروشندگان و کارگزاران جهت خرید مواد موردنظر - پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب