دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
لیست اخبار صفحه :1
گزارش تصویری بازدید هیئت بورد رشته مهندسی بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده بهداشت

گزارش تصویری بازدید هیئت بورد رشته مهندسی بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده بهداشت

روز شنبه 15 مهر ماه 1402 (ساعت 10 الی 16) هیئت بورد رشته مهندسی بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور برقراری و تمدید مجدد پذیرش دانشجو در رشته دکترای مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت بازدید بعمل آوردند.

عقد تفاهم‌نامه همکاری مابین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با مجتمع فولاد کویر

عقد تفاهم‌نامه همکاری مابین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با مجتمع فولاد کویر

تفاهم‌نامه همکاری مابین دانشکده بهداشت با مجتمع فولاد کویر با حضور ریاست محترم دانشگاه، مسئولین و مدیران دانشکده بهداشت، نایب رئیس هیئت مدیره مجتمع فولاد کویر و مدیران آن مجتمع روز شنبه28 مرداد ماه 1402 منعقد شد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب