دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر مسعود مطلبی

دکتر مسعود مطلبی

مدیر گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای مرتبه علمی: استاد
دکتر غلامرضا مصطفایی

دکتر غلامرضا مصطفایی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست مرتبه علمی: استاد
مهندس میترا حنانی

مهندس میترا حنانی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای مرتبه علمی: مربی
دکتر عباس بهرامی

دکتر عباس بهرامی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای مرتبه علمی: استادیار
دکتر حسین اکبری

دکتر حسین اکبری

عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دکترای تخصصی آمار حیاتی مرتبه علمی: دانشیار
دکتر زهرا بتولی

دکتر زهرا بتولی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی مرتبه علمی: استادیار
دکتر حسن رحمانی

دکتر حسن رحمانی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط مرتبه علمی: استادیار
دکتر ولی سر‌سنگی

دکتر ولی سر‌سنگی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای مرتبه علمی: استادیار
دکتر سمیرا یوسف‌زاده

دکتر سمیرا یوسف‌زاده

عضو هیئت علمی گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
حسین روحانی

حسین روحانی

کارشناس گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستHSE
گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست در سال 1394 تحت مسئولیت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1397 به صورت یک گروه مستقل با ابلاغ اعضاء آن توسط ریاست دانشگاه شکل گرفت.
تعداد هیئت علمی 7
تعداد دانشجو 28
تعداد فارغ التحصیلان 10
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب