دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

کمیته برنامه‌ریزی درسی دانشکده بهداشت

 

مسئول کمیته:

خانم دکتر اعظم محمدلو (عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی)

 

اعضای کمیته:

خانم دکتر فاطمه عطوف (معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی دانشکده)

خانم دکتر فاطمه یوسفیان (مسئول دفتر توسعه آموزشEDOدانشکده)

آقای دکتر مهدی ملکوتی خواه (عضو هیئت علمی و نماینده گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار)

آقای دکتر عباس بهرامی(عضو هیئت علمی و نماینده گروه HSE)

آقای دکتر حسن رحمانی(عضو هیئت علمی و نماینده گروه مهندسی بهداشت محیط)

آقای دکتر حمیدرضا گیلاسی(عضو هیئت علمی و نماینده گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی)

خانم زهرا جهان آرای(کارشناس گروه و نماینده گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی)

 

هدف کلی:

طراحی دوره‌های درسی به روش نظام یافته

 اهداف جزئی:

 • ارتقای توانمندی اعضاء هیئت علمی جهت نگارش طرح درس و اهداف آموزشی در حیطه‌های مختلف (شناختی، عاطفی، روانی حرکتی)
 • تدوین طرح درس ونگارش اهداف آموزشی در حیطه‌های مختلف برای کلیه دروس
 • طراحی برنامه‌های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده
 • تدوین و بازبینی برنامه‌های آموزشی در جهت راه‌اندازی رشته جدید

 

شرح وظایف کمیته :

 • بررسی طرح درسها واهداف آموزشی نگارش شده و ارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود
 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه‌های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده
 • نظارت بر تدوین برنامه‌های درسی بر اساس روش‌های نوین تدریس
 • بازنگری چیدمان واحدهای درسی
 • هماهنگی جهت تایید برنامه‌های آموزشی پیشنهادی و جدید( طرح دوره ، برنامه رشته تحصیلی و ...)
 • برگزاری جلسات کمیته برنامه‌ریزی درسی به طور منظم
 • تبیین راهکارهای مناسب برای طراحی یک دوره درسی به روش نظام یافته
 • برگزاری کارگاه ارتقای توانمندی اعضاء هیئت‌علمی جهت نگارش طرح درس
 • همکاری با سایر دانشگاهها در خصوص برنامه‌ریزی درسی

 


 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب