دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

"سرفصل دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار"

جهت دانلود سرفصل کلی دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی‌کار کلیک نمایید.

 

دروس مقطع کارشناسی  رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

کد درس

نام درس

کد درس روزانه

واحد

سرفصل

نظری

عملی

جمع

01

مکانیک جامدات

1727301

2

-

2

لینک دانلود

02

فیزیک اختصاصی 1

1727302

2

-

2

لینک دانلود

03

فیزیک اختصاصی 2

1727303

2

-

2

لینک دانلود

04

شیمی عمومی (معدنی و آلی)

1727304

2

-

2

لینک دانلود

05

بیوشیمی و اصول تغذیه

1727305

2

-

2

لینک دانلود

06

شیمی تجزیه

1727306

2

1

3

لینک دانلود

07

ریاضیات عمومی 1

1727307

2

-

2

لینک دانلود

08

ریاضیات عمومی 2

1727308

3

-

3

لینک دانلود

09

فیزیولوژی و کالبدشناسی

1727309

3

-

3

لینک دانلود

10

کمک­های اولیه

1727310

1

1

2

لینک دانلود

11

آمار زیستی

1727343

2

1

3

لینک دانلود

12

برنامه­ نویسی کامپیوتر

1727312

1

1

2

لینک دانلود

13

نقشه­ کشی صنعتی

1727313

1

1

2

لینک دانلود

14

مدیریت صنعتی

1727314

2

-

2

لینک دانلود

15

روانشناسی صنعتی

1727358

1

-

1

لینک دانلود

16

آموزش بهداشت

1727359

1

-

1

لینک دانلود

17

مکانیک سیالات

1727316

3

-

3

لینک دانلود

18

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

1727317

1

1

2

لینک دانلود

19

روشنایی در محیط کار

1727318

1

1

2

لینک دانلود

20

صدا در محیط کار

1727345

1/5

0/5

2

لینک دانلود

21

ارتعاش در محیط کار

1727355

0/75

0/25

1

لینک دانلود

22

تنش­های گرمایی و سرمایی در محیط کار

1727353

1/5

0/5

2

لینک دانلود

23

بهداشت پرتوها

1727321

2

1

3

لینک دانلود

24

دینامیک گازها و آئروسل­ها

1727322

2

-

2

لینک دانلود

25

مبانی نمونه­ برداری از آلاینده­ های هوا

1727323

2

1

3

لینک دانلود

26

تجزیه و ارزشیابی نمونه­ های هوا

1727324

2

1

3

لینک دانلود

27

مبانی کنترل آلودگی هوا

1727325

2

-

2

لینک دانلود

28

طراحی تهویه صنعتی

1727326

2

1

3

لینک دانلود

29

ایمنی در عملیات عمرانی

1727357

1/5

0/5

2

لینک دانلود

30

حوادث ناشی از کار و شرایط اضطراری

1727349

1/5

0/5

2

لینک دانلود

31

ایمنی حریق و مواد شیمیایی

1727346

2

1

3

لینک دانلود

32

ایمنی برق و ماشین­ آلات

1727347

1/5

0/5

2

لینک دانلود

33

ارزیابی و مدیریت ریسک

1727356

1/5

0/5

2

لینک دانلود

34

سیستم­های مدیریت ایمنی

1727360

1/5

0/5

2

لینک دانلود

35

ارگونومی شغلی 1

1727344

2

1

3

لینک دانلود

36

ارگونومی شغلی 2

1727338

1/5

0/5

2

لینک دانلود

37

اصول سم­ شناسی و پایش بیولوژیک

1727342

2

-

2

لینک دانلود

38

سم شناسی شغلی

1727350

1/5

0/5

2

لینک دانلود

39

زبان تخصصی

1727334

2

-

2

لینک دانلود

40

بیماری­های شغلی و اپیدمیولوژی آنها

1727354

2

-

2

لینک دانلود

41

کلیات محیط زیست

1727338

2

-

2

لینک دانلود

42

کارآموزی

1727352

-

8

8

لینک دانلود

43

کارآموزی در عرصه

1727348

-

8

8

لینک دانلود

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب