دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فاطمه عطوف
معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت
دکترای تخصصی آمار حیاتی
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر فاطمه عطوف
شرح وظایف:

1.برنامه‌ریزی برای اجرای موثر برنامه‌های آموزشی مصوب و فراهم شدن شرایط توسعه آموزش

2.برنامه‌‌ريزي براي گسترش دوره ‌هاي تحصيلات تكميلي دانشكده با هماهنگي معاونت آموزشي دانشگاه

3.برنامه‌ریزی برای ارتقاء فعالیت‌های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

4.برنامه‌ریزی برای بازنگری برنامه‌های آموزشی و ارائه پیشنهاد به مراجع بالاتر

5.برنامه‌ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

6.برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

7.هماهنگي با رياست و مديريت دانشكده در جهت اهداف و سياست‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده

8.هماهنگی با فعالیت‌های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

9.هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

10.برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست‌های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواستها

11.نظارت بر فعالیت‌های گروه‌های آموزشی

12.نظارت بر حسن اجراي فعالیت‌های اداره آموزش، امور آموزش تحصیلات تکمیلی دانشكده، دفتر توسعه آموزش

13.نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین‌نامه‌ها و قوانین آموزشی

14.اجرای سیاست‌ها، خط مشی‌هاي معاونت آموزشی دانشگاه

15.مشاركت در برگزاري شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

16.ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت‌های آموزشی و اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های آموزشی در راستای مسئولیت‌های محوله

17.ارجاع نامه‌های اداری واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه‌های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم، شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده

18.همكاري در برنامه‌ريزي و برگزاری کنفرانس‌های علمی، کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های بازآموزی

19.ارزشیابی فعاليت‌هاي آموزشي دانشكده از جمله ارزشيابي تدريس اساتيد

20.ارزشيابي درونی گروه‌های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه

21.ارزشیابی کارکنان آموزشی و فرآیند‌های آموزشی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب