دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر زهرا بتولی
معاون پژوهشی دانشکده بهداشت
دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی
مرتبه علمی: استادیار
دکتر زهرا بتولی
شرح وظایف:

1- دبیری شورای پژوهشی دانشکده، برنامه ریزی برگزاری جلسات و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا

2- دبیری شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، برنامه ریزی برگزاری جلسات و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا

3- مدیریت جلسات دفاع پایان­ نامه‌های دانشجویی

4- انجام پیگیری های لازم برای شناخت اولویت های پژوهشی دانشکده

5- تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجرا و تهیه گزارش

6- امتیازدهی فعالیتهای پژوهشی و انتخاب پژوهشگر برتر

7- انجام پیگیری های لازم جهت ارسال نتایج کاربردی پژوهش به ذینفعان

8- اطلاع رسانی اولویتهای پژوهشی سازمانهای مختلف به اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

9- طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی مربوط به مباحث پژوهشی

10- تولید محتوای مربوط به مباحث پژوهشی

11- برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده

12- انجام مکاتبات و امور مربوط به طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی

13- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی مربوط به پژوهش به واحدهای ذی ربط

14- بررسی و اصلاح دوره ای فرایندها و فرمهای پژوهشی پس از نظرسنجی از دانشجویان و اعضاء هیئت علمی

15- تجهیز کتابخانه و انتخاب منابع علمی شامل کتاب، منابع الکترونیک و نظارت بر اطلاع رسانی منابع جدید انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

16- ارتباط با واحد تالیف و ترجمه و واحد ارتباط با صنعت دانشگاه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب